Naar inhoud

Cookie Policy

PURESTONE BV
Versie gedateerd 6 Juli 2023

De besloten vennootschap "PURESTONE", met maatschappelijke zetel te Luxemburgstraat 20, 9140 Temse, met btw-nummer BE0738438729 (hierna genoemd"Purestone", "Wij" of "ons"), maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring van de gebruikers van haar website (www.purestone.be, hierna genoemd de "Website") te verbeteren. Middels deze policy (hierna genoemd de "Cookie Policy"), wensen wij u te informeren aangaande welke cookies wij gebruiken en de wijze waarop wij dit doen.

Wij kunnen deze Cookie Policy op ieder ogenblik wijzigen, verbeteren, er toevoegingen aan doen met betrekking tot ieder toekomstig gebruik van de Website, ongeacht de reden daartoe, door een herwerkte versie van deze Cookie Policy op onze Website te plaatsen. De Website zal in voorkomend geval vermelden dat er een herwerkte versie van de Cookie Policy op de Website werd geplaatst. Indien uw toestemming noodzakelijk is om de nieuwe cookies te gebruiken, zijnde bijvoorbeeld omdat de cookies niet strikt noodzakelijk zijn om de Website te gebruiken, zal in voorkomend geval (opnieuw) om uw toestemming gevraagd worden.

Deze Cookie Policy dient in samenhang gelezen te worden met de Privacy-Policy van Purestone, zoals deze beschikbaar is op de Website.

1/ Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website of platform in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat wordt geplaatst, wanneer u de betreffende website of het platform raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde “session” cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een “permanent” cookie). Cookies kunnen zowel door de website waarmee u werkt worden geplaatst (een first party cookie), als door partners waarmee de website of het platform samenwerken (een third party cookie). De server van de website kan enkel de cookies die hij zelf geplaatst heeft lezen en heeft geen enkele toegang tot andere informatie die op uw computer of mobiel apparaat staat. Cookies worden op uw computer of op uw mobiel apparaat bewaard in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker/gebruiker en een website/platform algemeen eenvoudiger en sneller en helpt de bezoeker/gebruiker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website/platform. Bovendien kunnen zij aan de beheerder/eigenaar van de website waardevolle inlichtingen verschaffen over de wijze waarop u die website gebruikt.

2/ Welke cookies gebruiken wij?

De Website maakt, afhankelijk van uw persoonlijke instellingen die u bij ieder bezoek aan de Website kan doorgeven, gebruik van (een deel van volgende) verschillende soorten cookies:

  • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om onze Website te kunnen bezoeken en bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website.
  • Tracking cookies: Tracking cookies zijn cookies die gebruikerssessies overleven. Zij kunnen gedurende maximaal één jaar informatie verzamelen. Gedurende deze termijn zal de cookie naar zijn initiële waarde worden gereset, telkens wanneer u de Website bezoekt. Deze cookie registreert vitale informatie, zoals hoe een bezoeker de website voor de eerste keer bereikt. Dit is dan ook de reden waarom deze soort cookies ‘tracking cookies’ worden genoemd. Wanneer u bijvoorbeeld een taalvoorkeur heeft gekozen, zal de Website dit als een blijvende cookie registreren in uw browser. Wanneer u de Website dan opnieuw raadpleegt, verzekert deze cookie dat de inhoud in uw voorkeurtaal wordt weergegeven.
  • Functionele cookies: Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van onze Website, maken deze gebruiksvriendelijker en zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld cookies die bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een feedbackformulier zodat we u niet telkens opnieuw hetzelfde formulier aanbieden.
  • Analytische, marketings-, social media- en performantie cookies: Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de Website, met de bedoeling om de inhoud van de website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers/gebruikers en om algemeen gesteld het gebruiksgemak van de Website te verhogen. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Bovendien kunnen deze cookies ook afkomstig zijn van derde partijen zoals facebook, google, youtube etc.

In onderstaande overzicht kan u de cookies die Purestone mogelijk gebruikt op de Website terugvinden alsook welke informatie deze cookies opslaan:

Cookie

Doel

First Party/Third Party (1/3)

Bewaartermijn

Al dan niet noodzakelijk (J/N)

_secure_session_id

Gebruikt in verband met navigatie door een winkelfront.

Shopify

24 uur

J

Secure_customer_sig

Gebruikt in verband met klanten login.

Shopify

7 maanden

J

storefront_digest

Gebruikt in verband met klanten login.

Shopify

Duur van de sessie

J

_landing_page

Landingspagina's bijhouden.

Shopify

14 dagen

N

_orig_referrer

Landingspagina's bijhouden.

Shopify

14 dagen

N

_S

Shopify analytics.

Shopify

30 seconden

N

_shopify_fs

Shopify analytics.

Shopify

25 dagen

N

_shopify_s

Shopify analytics.

Shopify

30 seconden

N

_shopify_sa_p

Shopify analytics met betrekking tot marketing & referrals.

Shopify

30 seconden

N

_shopify_sa_t

Shopify analytics met betrekking tot marketing & referrals.

Shopify

30 seconden

N

_shopify_uniq

Shopify analytics.

Shopify

6 maanden

N

_shopify_visit

Shopify analytics.

Shopify

6 maanden

N

_shopify_y

Shopify analytics.

Shopify

6 maanden

N

_y

Shopify analytics.

Shopify

25 dagen

N

 

3/ Beheer van cookies

U kan uw browser zo instellen dat u een bericht ontvangt wanneer een cookie wordt geplaatst of u kan het plaatsen van cookies uitschakelen. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat u van bepaalde diensten van Purestone geen gebruik kan maken. Het zal echter in alle omstandigheden mogelijk blijven om de producten van Purestone aan te kopen.

Indien u de strikt noodzakelijke cookies niet wenst te aanvaarden, kan u geen gebruik maken van de Website. Alle andere cookies worden slechts geplaatst mits uw vrije, specifieke, ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming. Er verschijnt hiertoe een pop-up waarin u zelf kan selecteren welke cookies u wenst te ontvangen. We geven graag mee dat indien u gepersonaliseerde reclame, content en algemeen meer op u afgestemde advertenties wil zien op de website, het accepteren van welbepaalde cookies onvermijdelijk is.

4/ Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken

Deze Cookie Policy wordt beheerst door, en moet bijgevolg geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht.

Alle mogelijke geschillen die uit of met betrekking tot deze Cookie Policy ontstaan vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Purestone.

Bij vragen over deze Cookie Policy kan u terecht op info@purestone.be.